Referenser

"Mia är en duktig projektledare som tar sig an sina uppdrag på ett strukturerat sätt och med ett stort engagemang. Inga detaljer förbises. Hon har en lugn framtoning som får alla att känna sig trygga och hon lotsar projekten i hamn både med hjälp av sin personlighet och sin kompetens. Under årens lopp har vi jobbat tillsammans i flera projekt och jag är säker på att vi kommer att arbeta tillsammans igen.”

Mia Pontén, Säljbyrån Sverige AB

 

"För mig som har många järn i elden är det en stor fördel att Mia är professionell ut i fingerspetsarna och att jag kan känna mig helt trygg när jag delegerar ansvar till henne. Hon är också enastående duktig på att bygga nätverk och är dessutom bra på att se hur hennes olika kontakter kan skapa nytta för varandra.”

Mette Pagling, Domarudden Event AB

 

"Mia och jag har följts åt under många år och jag har haft glädjen att möta henne i flera olika professionella roller. Första gången träffade jag Mia i egenskap av akupressör då jag fick bra hjälp mot min migrän och sedan som medlem i affärsnätverket Business In Heart. Jag upplever Mia som en jordnära person med naturliga ledaregenskaper som dessutom har ett stort hjärta och en härlig humor.”

Gita Bolt, Airyox AB

 

”Mia och jag ingick i samma projektgrupp som under två års tid arrangerade Business Österåker, en näringslivsmässa med 110 deltagande företag och efterföljande middag med underhållning. Min upplevelse var att Mia hade en fantastisk organisationskraft. Under båda projektresorna höll hon i trådarna på ett lugnt och tryggt sätt och med sin varma personlighet fick hon alla i hennes närhet att känna sig välkomna."

Anneli Norman Frödin, Runö Möten & Events

 

"Jag har mött Mia i många olika sammanhang och imponeras över den bredd hon har. Oavsett sammanhang är hon alltid lyhörd och varm i mötet med andra och har en enastående förmåga att koppla ihop rätt människor med varandra. Eftersom hennes nätverk är stort är hon en fantastisk resurs för både företag, individer och organisationer."

Maria-Pia Gottberg, VD och grundare av Friendy & Co. AB

 

”Jag kom i kontakt med Mia på ett möte i Tillväxtverkets regi. Mia stod på scen och berättade om sin syn på affärslivet, om vikten att låta hjärtat vara med och att möta varandra med respekt och en öppen attityd. Kort därefter gick jag med i Business in Heart – ett beslut som bidragit starkt till min verksamhets utveckling. Sedan när chansen gavs valde jag att köpa Business in Heart och driva nätverket vidare i Mia och Lindas anda. Mia lever som hon lär; hon har en unik kombination av professionalism och ett stort hjärta där det finns plats för alla."

Ingela Vrågård, Webbreda och Business in Heart

 

 

 

 

 

 

Referenser